SAILTASUNAK BIDERATZEN

Metodo honen bitartez bizi ditugun sailtasunak, “miñak” edota gaixotasunak ulertu eta bideratzeko aukera izango dugu.

Ikuspegi sistemikoa erabiliz, norberak bizi duena bere sistemaren kontestuan aztertu eta bideratu ahal izango du, kontuan izanik pertsonek dugun sistemarik garrantzitsuena familia dela.

Bert Hellinger-ek azken 30 urteetan garatu duen metodologia honen bitartez, pertsonarekin zerikusi zuzena izan ditzaketen familiko pertsonak eta sistema egituratuko ditugu, eta aukera emango digu sakonean gertatzen ari den dinamika ikusi eta ulertu ahal izateko. Ondoren, pertsonak bere indarra nola berreskuratu dezaken landuko dugu, irtenbide egokiena aurkitu ahal izan dezan.

Metodo honen ezaugarriak eta lan egiteko moduak zabaltzen eta aberasten jarraitzen dute, etenik gabe, Bert Hellinger-en aportazioekin eta baita hainbat eta hainbat terapeuten esperientzia praktikoarekin.

Hurrengoko Saioak

Konstelazio Familiarren menua

>Sailtasunak bideratzu
Banakako Kontsulta Hurrengoko Saioakr
Bert Hellinger Bibliografia